Madrid 1939

Bild: Teresa Avellanosa | Llegada a Madrid 1939 | flickr | CC BY 2.0